„Pojďme se lépe poznat!“ Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny

Program: Interreg CZ-PL

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Harmonogram: 01.01.2023 –31.12.2023

Rozpočet:
Celkový: 125 027,80 €
Fond: 85 %
Spolufinancování : 18 754 €

Popis projektu: Projekt reaguje na důsledky stávající situace ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, které zasáhly i sousední země, včetně příhraniční oblasti mezi Polskem a Českou republikou. Úkolem projektu je posílit potenciál českopolské přeshraniční spolupráce, aby bylo možné účinněji reagovat na změny způsobené mimo jiné přílivem ukrajinských uprchlíků a zároveň poskytnout odpovídající podporu obyvatelům a zaměstnancům příhraničního regionu.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Cíl LZ6 Podpora národnostních a etnických menšin, jakož i organizací a institucí pracujících v jejich prospěch.

Akční plán:

Spolupráce institucí z Polska a České republiky ve prospěch ukrajinských emigrantů,

Vývoj společných nástrojů na podporu pohraničních institucí a migrantů z Ukrajiny.

Galerie

Projekt s názvem: „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny” č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.