Posílení mezigeneračního dialogu

Partneři:

  • Organizace 90 decibelů (HU)
  • Město Valašské Meziříčí (CZ)
  • ESÚS TRITIA

Harmonogram: 2019

Rozpočet:
Celkem: 22 000 ,- EUR
Fond : 100 %

Popis projektu: Projekt mezinárodních mezigeneračních aktivit zahrnující divadelní představení, diskuse a tematickou konferenci. Projekt byl plánován s ohledem na sociálně vyloučené osoby – seniory – a na přenos osvědčených postupů práce s nimi v balkánských zemích. Dále na rozšíření aktivit v oblasti kultury a umění o aktivity zaměřené na seniory.

Realizace:

  • 5. 2019 – 19. 5. 2019 – divadelní představení
  • 13/06/2019 – 16/06/2019 – organizace představení a diskusí v 10 městech v Srbsku.
  • 11. 10. 2019 – souhrnná konference