Posilnenie medzigeneračného dialógu

Partneri:

  • Organizácia 90 decibelov (HU)
  • Mesto Valašské Meziříčí (CZ)
  • EZÚS TRITIA

Harmonogram: 2019

Rozpočet:
Celkový: 22 000 ,- EUR
Fond : 100 %

Opis projektu: Projekt medzinárodných medzigeneračných aktivít vrátane divadelných predstavení, diskusií a tematickej konferencie. Projekt bol plánovaný so zreteľom na sociálne vylúčené osoby – seniorov – a na prenos osvedčených postupov práce s nimi v balkánskych krajinách; rozšírenie aktivít v oblasti kultúry a umenia o aktivity zamerané na seniorov.

Realizácia:

  • 16/05/2019 – 19.5.2019 – divadelné predstavenia
  • 13/06/2019 – 16/06/2019 – organizácia predstavení a diskusií v 10 mestách v Srbsku
  • 11/10/2019 – súhrnná konferencia