Wzmacnianie dialogu międzypokoleniowego

Partnerzy:

  • Organizacja 90 decybeli (HU)
  • Miasto Valašské Meziříčí (CZ)
  • EUWT TRITIA

Harmonogram: 2019

Budżet:
Łącznie: 22 000 EUR
Fundusz: 100%

Opis projektu: Projekt międzynarodowych działań międzypokoleniowych, w tym: występy teatralne, dyskusje, a także konferencja tematyczna. Projekt został zaplanowany z myślą o osobach wykluczonych społecznie – seniorach, transferze najlepszych praktyk w pracy z nimi w krajach bałkańskich; rozszerzeniu działań w dziedzinie kultury i sztuki o działania skierowane do seniorów.

Realizacja:

  • 16/05/2019 – 19/05/2019 – przedstawienia teatralne
  • 13/06/2019 – 16/06/2019 – organizacja przedstawień i dyskusji w 10 miastach w Serbii
  • 11/10/2019 – konferencja podsumowująca