SOCHAŘSKÝ FESTIFAL

Program: Interreg CZ-PL, Interreg PL-SK

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři:

  • SCULPTURE LINE s. r. o.
  • Moravskoslezská kreativní akademie, z. s.
  • města a obce v regionu TRITIE

Harmonogram: 2024 – ???

Popis projektu: Sochařský festival SCULPTURE LINE představuje sochy a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“.

Sochařský festival SCULPTURE LINE je nejrozsáhlejší akcí v České republice, která podporuje symbiózu sochařství a veřejného prostoru. Jedná se o dlouhodobý umělecký projekt, jenž instalací soch do veřejného prostoru rozšiřuje kulturní a umělecký potenciál dané lokality, vnáší do ní emoce, dává jí novou tvář, ukazuje nové souvislosti. Jeho základní ideou je přiblížit současné umění všem bez rozdílu a napomoci veřejnosti socializovat veřejný prostor.

Umělecká díla napřímo komunikují s kolemjdoucími. Zanechávají v nich estetickou i sociální stopu a přímo tak posouvají kvalitu života obyvatel měst i jejich návštěvníků. Festival se nesoustředí jen na centra či frekventovaná místa. Naopak instalace mimo hlavní tepny umožňují vytvořit nové optické dominanty a oživit i méně známá místa. Festival svým způsobem pomáhá také naplňovat „kulturní politiku“ jednotlivých měst, pro která je Sculpture Line vítaným prostředkem otevřeného kulturního dialogu.

První ročník proběhl v Praze v roce 2015 a iniciovali jej sami umělci, kteří cítili přirozenou potřebu svá díla vytrhnout z víceméně sterilního prostředí galerie a nabídnout je širokému publiku. Při třetím ročníku se poprvé Sculpture Line konal i v Plzni. V následujících letech 2018 a 2019 již zasáhl celou Českou republiku a vykročil také za hranice do prostoru dalších zemí Evropské unie. Sochy rozsáhlé řady autorů si tak mohli diváci užít vedle České republiky také v hlavním městě Lucemburska. Rozsáhlá a mimořádně vydařená byla spolupráce s festivalem Nord Art v severoněmeckém Büdelsdorfu. V roce 2020 se festival dostal do 15 zemí světa. V roce 2021 festival kromě České republiky významně prohloubil spolupráci se německým festivalem NordArt a s italským Giudecca Art District v Benátkách.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

KU2 Oživení veřejného prostoru prostřednictvím umění.

KU3 Vytvoření společných projektů v oblasti kreativních odvětví

Akční plán:

rozšíření spolupráce umělců, výměna zkušeností a znalostí napříč regiony Seskupení i v rámci celé EU

budování platformy pro spolupráci umělců z Polska, České republiky a Slovenska

propagace umělců z Polska, České republiky a Slovenska

vytváření aktivit propagujících umění umělců ze tří zemí