FESTIWAL RZEŹBY

Program: Interreg CZ-PL, Interreg PL-SK

Liderzy partner: EGTC TRITIA

Partnerzy:

  • SCULPTURE LINE s. r. o.
  • Morawsko-Śląska Akademia Kreatywności, z. s.
  • miasta i wsie w regionie TRITIA

Harmonogram: 2024 – ???

Opis projektu: Festiwal rzeźbiarski SCULPTURE LINE prezentuje rzeźby i obiekty artystyczne czołowych artystów lokalnych i zagranicznych „w plenerze”.

Festiwal Rzeźby SCULPTURE LINE to największe wydarzenie w Republice Czeskiej, które promuje symbiozę rzeźby i przestrzeni publicznej. To długofalowy projekt artystyczny, który poprzez instalację rzeźb w przestrzeni publicznej poszerza potencjał kulturalny i artystyczny danego miejsca, wprowadza do niego emocje, nadaje mu nowe oblicze, pokazuje nowe konteksty. Jego podstawową ideą jest przybliżenie sztuki współczesnej każdemu bez wyjątku i pomoc w uspołecznieniu przestrzeni publicznej.

Dzieła sztuki komunikują się bezpośrednio z przechodniami. Pozostawiają na nich estetyczny i społeczny ślad oraz bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców miasta i przyjezdnych. Festiwal nie skupia się wyłącznie na centrach czy ruchliwych miejscach. Wręcz przeciwnie, instalacje poza głównymi arteriami pozwalają na stworzenie nowych wizualnych punktów orientacyjnych i ożywienie mniej znanych miejsc. Na swój sposób festiwal pomaga również realizować „politykę kulturalną” poszczególnych miast, dla których Sculpture Line jest pożądanym środkiem otwartego dialogu kulturowego.

Pierwsza edycja odbyła się w Pradze w 2015 roku i została zainicjowana przez samych artystów, którzy poczuli naturalną potrzebę wyrwania swoich prac z mniej lub bardziej sterylnego środowiska galerii i zaoferowania ich szerszej publiczności. Podczas trzeciej edycji Sculpture Line po raz pierwszy odbyła się również w Pilznie. W kolejnych edycjach w 2018 i 2019 roku dotarła już do całej Republiki Czeskiej, a także wyszła poza granice kraju w przestrzeń innych państw Unii Europejskiej. Oprócz Czech, widzowie mogli również podziwiać rzeźby szerokiego grona artystów w stolicy Luksemburga. Współpraca z Nord Art Festival w Büdelsdorf w północnych Niemczech była szeroko zakrojona i niezwykle udana. W 2020 roku festiwal dotarł do 15 krajów. W 2021 r., oprócz Czech, festiwal znacznie pogłębił współpracę z niemieckim festiwalem NordArt i włoską dzielnicą sztuki Giudecca w Wenecji.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

KU2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez sztukę.

KU3 Tworzenie wspólnych projektów w branżach kreatywnych

Plan działania:

Rozszerzenie współpracy i wymiana doświadczeń i wiedzy regionach Ugrupowania i całej EU

Budowa platformy współpracy pomiędzy artystami z Polski, Czech i Słowacji

Promocja artystów z Polski, Czech i Słowacji

tworzenie działań promujących sztukę artystów z trzech krajów