SOCHÁRSKY FESTIVAL

Program: Interreg CZ-PL, Interreg PL-SK

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri:

  • SCULPTURE LINE s. r. o.
  • Moravskosliezska kreatívna akadémia, z. s.
  • mestá a obce v regióne TRITIA

Harmonogram: 2024 – ???

Opis projektu: Sochársky festival SCULPTURE LINE predstavuje sochy a umelecké objekty popredných domácich a zahraničných umelcov „pod holým nebom“.

Sochársky festival SCULPTURE LINE je najväčším podujatím v Českej republike, ktoré podporuje symbiózu sochy a verejného priestoru. Ide o dlhodobý umelecký projekt, ktorý inštaláciou sôch vo verejnom priestore rozširuje kultúrny a umelecký potenciál daného miesta, vnáša doň emócie, dáva mu novú tvár, ukazuje nové súvislosti. Jeho základnou myšlienkou je priblížiť súčasné umenie všetkým bez rozdielu a pomôcť verejnosti socializovať verejný priestor.

Umelecké diela komunikujú priamo s okoloidúcimi. Zanechávajú v nich estetickú a sociálnu stopu a priamo posúvajú kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mesta. Festival sa nezameriava len na centrá alebo frekventované miesta. Naopak, inštalácie mimo hlavných dopravných tepien umožňujú vytvoriť nové vizuálne orientačné body a oživiť menej známe miesta. Festival svojím spôsobom pomáha napĺňať aj „kultúrnu politiku“ jednotlivých miest, pre ktoré je Sculpture Line vítaným prostriedkom otvoreného kultúrneho dialógu.

Prvý ročník sa uskutočnil v Prahe v roku 2015 a vznikol z iniciatívy samotných umelcov, ktorí cítili prirodzenú potrebu vyviesť svoje diela z viac-menej sterilného galerijného prostredia a ponúknuť ich širšiemu publiku. Počas tretieho ročníka sa Sculpture Line po prvýkrát konala aj v Plzni. V nasledujúcich ročníkoch 2018 a 2019 už zasiahla celú Českú republiku a vykročila aj za hranice do priestoru ďalších krajín Európskej únie. Okrem Českej republiky sa mohli diváci pokochať sochami širokého spektra umelcov aj v hlavnom meste Luxemburska. Rozsiahla a mimoriadne úspešná bola spolupráca s festivalom Nord Art v severonemeckom Büdelsdorfe. V roku 2020 sa festival dostal do 15 krajín. V roku 2021 festival okrem Českej republiky výrazne prehĺbil spoluprácu s nemeckým festivalom NordArt a talianskou umeleckou štvrťou Giudecca v Benátkach.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

KU2 Oživenie verejného priestoru prostredníctvom umenia.

KU3 Vytvoriť spoločné projekty v oblasti kreatívneho priemyslu

Akčný plán:

Rozšírenie spolupráce medzi umelcami, výmena skúseností a poznatkov v regiónoch klastra a v celej EÚ

Budovanie platformy pre spoluprácu medzi umelcami z Poľska, Českej republiky a Slovenska,

propagácia umelcov z Poľska, Českej republiky a Slovenska

vytváranie aktivít propagujúcich umenie umelcov z týchto troch krajín