The Regional Hubs Network – účinnější využití zkušeností místních a regionálních orgánů při tvorbě politiky EU.

Program: Evropský výbor regionů, RegHubs

Vedoucí partner: Výbor regionů VR

Partneři: ESÚS TRITIA

Harmonogram: probíhající realizace

Rozpočet:
Celkem: 0,- €
Fond :
EGTC TRITIA: 0,-
Spolufinancování : 0

Popis projektu: Síť regionálních center, kterou koordinuje Výbor regionů (VR), chce účinněji využívat zkušenosti místních a regionálních orgánů při tvorbě politik EU. Během pilotní fáze projektu (2019-2020) bude Výbor regionů konzultovat 20+17 vybraných regionů a získávat jejich zpětnou vazbu k provádění politiky EU ve 3 nebo 4 oblastech.

Realizace:

  • Příprava postupů. Semináře v Bruselu,
  • Analýzy dopadů nařízení EU o ochraně ovzduší.
  • Analýza vyhlášky o ochraně veřejného zdraví
  • Analýza nařízení o ochraně údajů

Galerie