The Regional Hubs Network – efektívnejšie využívať skúsenosti miestnych a regionálnych orgánov pri tvorbe politík EÚ.

Program: European Committee of the Regions, RegHubs

Vedúci partner: Committee of Regions CoR

Partneri: EZÚS TRITIA

Harmonogram: prebieha realizácia

Rozpočet:
Celkový: 0,- €
Fond :
EGTC TRITIA: 0,-
Spolufinancovanie: 0

Opis projektu: Sieť Regional Hubs (kontaktné miesta) koordinovaná Výborom regiónov (CoR) chce efektívnejšie nasmerovať skúsenosti miestnych a regionálnych orgánov do tvorby politík EÚ. Počas pilotnej fázy projektu (2019-2020) bude CoR konzultovať s 20 + 17 vybranými regiónmi a získavať od nich spätnú väzbu o realizácii politiky EÚ v 3 alebo 4 oblastiach.

Realizácia:

  • Príprava postupov. Semináre v Bruseli,
  • Analýzy vplyvu vyhlášky EÚ o ochrane ovzdušia
  • Analýzu vyhláška o ochrane verejného zdravia
  • Analýzy vyhlášky ochrany osobných údajov

Galéria