The Regional Hubs Network – skuteczniejsze wykorzystanie doświadczeń władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki UE.

Program: Europejski Komitet Regionów, RegHubs

Liderzy partner: Komitet Regionów KR

Partnerzy: EUWT TRITIA

Harmonogram: bieżące wdrażanie

Budżet:
Razem: 0,- €
Fundusz :
EUWT TRITIA: 0,-
Współfinansowanie : 0

Opis projektu: Sieć centrów regionalnych, koordynowana przez Komitet Regionów (KR), mająca na celu skuteczniejsze wykorzystanie doświadczeń władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki UE. W fazie pilotażowej projektu (2019-2020) KR przeprowadzi konsultacje z 20+17 wybranymi regionami i uzyska ich opinie na temat wdrażania polityki UE w 3 lub 4 obszarach.

Wdrożenie:

  • Przygotowanie procedur. Seminaria w Brukseli,
  • Analizy skutków dekretu UE w sprawie ochrony powietrza
  • Analiza rozporządzenia w sprawie ochrony zdrowia publicznego
  • Analiza rozporządzenia o ochronie danych

Galeria