TRANS TRITIA. Zlepšení koordinace a plánování nákladní dopravy v oblasti Trans Tritia.

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Partneři:

  • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach Moravskoslezský kraj
  • Slezské vojvodství
  • Opolské vojvodství
  • Žilinský samosprávný kraj
  • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • Výzkumný ústav dopravní Žilina
  • Žilinská univerzita
  • podniky
  • ESÚS TRITIA – přidružený partner.

Harmonogram: 9/2018 – 8/2020, prodlouženo do 11/2020

Rozpočet:
Celkem: 1 348 090,- EUR

Popis projektu: Analýza a strategie rozvoje dopravní infrastruktury ve společném území. Vytvoření aplikace pro možnosti nákladní dopravy ve všech formách (vodní, silniční, železniční, letecká). Vytvoření enviromentálně šetrného modelu dopravního systému pro další využití při velkých infrastrukturních projektech na celém území ESÚS TRITIA. ESÚS TRITIA se z vedoucího partnera stal přidruženým partnerem (bez rozpočtu).

Projekt byl ukončen mezinárodní konferencí.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS-TRITIA.html

Galerie