TRANS TRITIA. Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze Trans Tritia.

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Partnerzy:

  • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, kraj morawsko-śląski
  • województwo śląskie
  • województwo opolskie
  • Samorządowy Kraj Żyliński
  • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego
  • Instytut Badań Transportu w Żylinie
  • Uniwersytet w Żylinie
  • przedsiębiorstwa
  • EUWT TRITIA – partner stowarzyszony.

Realizacja: 9/2018 – 8/2020, przedłużony do 11/2020

Budżet:
Łącznie: 1 348 090,- EUR

Opis projektu: Projekt zakładał analizę i strategię rozwoju infrastruktury transportowej na wspólnym terytorium. Stworzenie aplikacji dla opcji transportu towarowego we wszystkich formach (wodny, drogowy, kolejowy, lotniczy). Stworzenie przyjaznego dla środowiska modelu systemu transportowego do dalszego wykorzystania w głównych projektach infrastrukturalnych na całym terytorium EUWT TRITIA.

Projekt zakończył się międzynarodową konferencją.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS-TRITIA.html

Galeria