TRANS TRITIA. Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy v oblasti Trans Tritia

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Partneri:

  • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach Moravskoslezský kraj
  • Slezské vojvodství
  • Opolské vojvodství
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Sdružení pro rozvoj moravskoslezského kraje
  • Výskumný ústav dopravy Žilina
  • Žilinská univerzita
  • podniky
  • EZÚS TRITIA – pridružený partner

Harmonogram: 9/2018 – 8/2020, predĺžený do 11/2020

Rozpočet:
Celkový: 1 348 090,- €

Opis projektu: Analýza a stratégia rozvoju infraštruktúry transportu na spoločnom území. Vytvorenie aplikácie pre možnosti nákladnej prepravy vo všetkých formách (voda, cesty, železnica, letecká doprava). Vytvorenie enviromentally friendlly modelu systému transportu pre ďalšie využitie pri veľkých infraštruktúrnych projektoch na celom území EZÚS TRITIA. EZÚS TRITIA prešiel z pozície Lead partner do pozície Associated partner (bez rozpočtu).

Projekt ukončený Medzinárodnou konferenciou.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS-TRITIA.html

Galéria