VODNÍ UNIVERZITA. LIDÉ, VODA, KLIMA, KRAJINA, BUDOUCNOST

Program: Interreg PL- SK

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři: OZ Chováme doma, SK

Realizace: 02/2021-10/2021

Rozpočet:
Celkový: 40 915,95 €
ESÚS TRITIA: 33 904,95 €
z toho: 3 390,51 € – vlastní vklad

Popis projektu: Projekt vycházel z nejnovějších výzkumů, odborných názorů na možnosti zastavení vysychání ekosystému, a to v různých oblastech našeho života. Společně s odbornou veřejností bylo připraveno 5 samostatných online kurzů a terénní workshop na zámku v Cieszyně. Témata kurzů: Voda v lesním ekosystému, Voda v zemědělském ekosystému, Voda ve vodních tocích, Dešťové a odpadní vody v městské krajině a Voda a vzdělávání. Kurzy měly otevřený nábor a byly určeny pro pracovníky z lesnictví, zemědělství, školství, místní samosprávy, ale také pro ekologické aktivisty a další profese. V rámci projektu byla také vydána studijní publikace v PL a SK pro účastníky kurzů, střední školy, ale i pro širokou veřejnost. V rámci přípravy kurzů se konaly odborné workshopy, po nichž vznikla další publikace: „Plán dobrých řešení pro kulturní instituce na příkladu zámku Cieszyn, pro zlepšení hospodaření s vodou a mikroklimatu“. Výsledkem projektu je také dotisk odborné knihy Nové vodní paradigma (500 výtisků ve slovenské verzi) a její překlad a první vydání v polštině – rovněž v nákladu 500 výtisků.

Galerie