UNIWERSYTET WODNY. LUDZIE, WODA, KLIMAT, KRAJOBRAZ, PRZYSZŁOŚĆ

Program: Interreg PL- SK

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy: OZ Chováme doma, SK

Realizacja: 02/2021-10/2021

Budżet:
Łącznie: 40 915,95 €
EUWT TRITIA: 33 904,95 €
w tym: 3 390,51 € – wkład własny

Opis projektu: Projekt opierał się na najnowszych badaniach, opiniach ekspertów na temat możliwości powstrzymania wysychania ekosystemu w różnych obszarach naszego życia. Wspólnie z ekspertami przygotowano 5 oddzielnych kursów online oraz warsztaty terenowe na Zamku w Cieszynie. Tematyka kursów obejmowała: wodę w ekosystemie leśnym, wodę w ekosystemie rolniczym, wodę w ciekach wodnych, ścieki w krajobrazie miejskim oraz moduł: woda i edukacja. Kursy były otwarte i skierowane do pracowników leśnictwa, rolnictwa, edukacji, samorządów lokalnych, a także aktywistów środowiskowych i innych zawodów. W ramach projektu opracowano również publikację studyjną w języku polskim i słowackim dla uczestników kursów, szkół średnich i ogółu społeczeństwa. W ramach projektu odbyły się warsztaty eksperckie, których efektem jest kolejna publikacja: „Plan dobrych rozwiązań dla instytucji kultury na przykładzie Zamku Cieszyn w zakresie poprawy gospodarki wodnej i mikroklimatu”. Projekt zaowocował również dodrukiem książki eksperckiej „Nowy Wodny Paradygmat” (500 egzemplarzy w wersji słowackiej) oraz jej tłumaczeniem i pierwszym wydaniem w języku polskim – również w nakładzie 500 egzemplarzy.

Galeria