Zlepšení mezigeneračního dialogu II

Program: Mezinárodní visegrádský fond

Vedoucí partner: HELP NET. Centrum pro podporu a začleňování (Srbsko)

Partneři:

  • ESÚS TRITIA
  • Trianon Český Tešín (CZ)
  • Centrum sociálních služeb Horelica (SK)
  • Červený kříž Srbsko

Harmonogram: 2020-2021

Rozpočet:
Celkem: 47 100 ,- EUR
Fond : 100 %

Popis projektu: Projekt mezinárodních aktivit na posílení mezigeneračního dialogu prostřednictvím zkoumání konkrétních situací v zemích V4 a Srbsku. Vzhledem k pandemické situaci byly aktivity projektu přeneseny do online prostoru. Projekt byl založen na komplexním přístupu: měl mnohostranný společensko-politický charakter – včetně prezentace příkladů dobré praxe v oblasti mezigenerační solidarity a výměny zkušeností se zlepšováním sociálního začleňování starších lidí v Srbsku, Polsku, Maďarsku a České republice. Měla také kulturní charakter – zahrnovala 10 divadelních představení a krátký dokumentární film s hlubokým sociálním poselstvím. Propojil propagaci lidských a občanských práv prostřednictvím uspořádání 10 debat, které poskytly příležitost k výměně názorů a postojů. Projekt měl institucionální a systémový charakter, čímž naznačoval trvalý dopad, a to díky spolupráci s CPE.

Realizace: Výsledkem projektu je mezinárodní kampaň využívající nová média, která zapojuje mladé a starší lidi do podpory mezigeneračního dialogu. Vytvořili jsme několik situačních filmů o dialogu starých a mladých, z nichž vzniká studie.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.