Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: HELP NET. Centrum Wsparcia i Integracji (Serbia)

Partnerzy:

  • EUWT TRITIA
  • Trianon Český Tešín (CZ)
  • Centrum Usług Socjalnych Horelica (SK)
  • Czerwony Krzyż Serbia

Harmonogram: 2020-2021

Budżet:
Łącznie: 47 100 EUR
Fundusz: 100%

Opis projektu: Projekt międzynarodowych działań wzmacniających dialog międzypokoleniowy poprzez badanie konkretnych sytuacji w krajach V4 i Serbii. Ze względu na sytuację pandemiczną działania projektowe zostały przeniesione do przestrzeni on-line. Projekt opierał się na kompleksowym podejściu: miał wielostronny charakter społeczno-polityczny – obejmował przedstawienie przykładów dobrych praktyk w obszarze solidarności międzypokoleniowej i wymianę doświadczeń w zakresie poprawy integracji społecznej osób starszych w Serbii, Polsce, na Węgrzech i w Czechach. Miał także charakter kulturowy – obejmował 10 spektakli teatralnych oraz krótki dokument z głębokimi przekazami społecznymi. Łączył w sobie promowanie praw człowieka i obywatela poprzez organizację 10 debat, dających możliwość wymiany poglądów i postaw. Projekt miał instytucjonalny i systemowy charakter, przez co wskazywał trwały wpływ, dzięki współpracy z CPE.

Wdrożenie: Projekt zaowocował międzynarodową kampanią wykorzystującą nowe media, która angażuje młodych ludzi i osoby starsze w promowanie dialogu międzypokoleniowego. Stworzyliśmy kilka filmów sytuacyjnych przedstawiających dialog między osobami starszymi i młodymi, które są obecnie opracowywane.