Cross-border ski

Program: Internatinal Visegrad Fund

Partneri:

 • OCR Kysuce
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Moravsko-sliezsky kraj
 • Sliezske vojvodstvo
 • Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu
 • prevádzkovatelia lyžiarskych bežeckých tratí
 • Malá Morávka
 • Ustroń
 • Hrčava

Harmonogram: 9/2017 -3/2018

Rozpočet: 12 000,- EUR

Opis projektu: Využiť existujúce bežecké lyžiarske trate na území Žiliny, Moravskosliezskeho kraja, Sliezskeho vojvodstva na ich aktuálne alebo aspoň marketingové prepojenie a zviditeľnenie.

Akcie:

 • Malá Morávka – detské lyžiarské preteky
 • Ustroń – detské lyžiarske bežecké preteky
 • Hrčava – workshop správcov lyžiarskych stredísk
 • Turistická mapa zimný trás

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.