Projekt „Dedičstvo“ Arting 2020 –mladých dizajnérov z PL, ČR a SR

Program: Interreg PL-SK

Vedúci partner: Fundacja Ludzie – Inowycje – Dizajn

Partneri:

  • EZÚS TRITIA
  • Slovak Design Center (SK)
  • CZECHDESIGN (CZ)
  • Maďarský úrad pre duševné vlastníctvo (HU).

Harmonogram: 2020

Rozpočet:
Celkový: 40 000,- EUR
Fond : 85 %

Opis projektu: Medzinárodná platforma pre spoluprácu inštitúcií a dizajnových organizácií z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Projekt „Dedičstvo“ Arting 2020 – súťaž o trvalo udržateľný dizajn – sa tento rok tematicky zameriaval na podporu kultúrneho dedičstva.V roku 2020 sa súťažilo v troch kategóriách: 1. Dedičstvo, 2. Životné prostredie 3. Technológie.

Cenu Arting v kategórii dedičstvo získala Sonia Łuszczyńska za projekt Hrubý, ktorý kombinuje experiment s látkami s ľudovými hodnotami Beskýd.

Cena Arting v kategórii Životné prostredie sa udeľuje Joanna Włoszczuk,, Aneta Witas, Natalia Niewiadomska-Straszewska, Wanda Podbielska, Maciej Tutak, za projekt Bioplastik, technologické riešenie problémov životného prostredia.

Cenu Arting v kategórii technológie získava Anna Szlachta za projekt grafenový ohrievač, ktorý kombinuje technologické inovácie s dizajnovou formou.