Višegradská šachová liga II

Program: Medzinárodný Višegradsky fond

Partneri:

  • Šachový klub Caisa Čadca
  • Slávia Orlová
  • Športový klub Pionier Jastrzebie Zdroj
  • Športový klub Rodlo Opole
  • Šachový klub Budapešť

Harmonogram: 8/2/2018

Rozpočet:
Celkový: 9 670,-

Opis projektu: Šachové turnaje mladých šachistov v Čadci SK, Orlovej CZ. Záverečné kolo spolu s pobytom pre detských šachistov v Čadci.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.