Woda uzdrawiająca klimat – nowy paradygmat wodny – kniha přeložená do polštiny v rámci projektu

Kniha byla přeložena a dále vydána v polštině v rámci projektu „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť”, nr INT/EB/BES/3/V/B/0182, spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Interreg V-A Polsko – Slovensko 2014 – 2020 a státního rozpočtu.

Tato publikace vznikla ve spolupráci organizace MVO Člověk a voda, Svazu měst a obcí Slovenska, obecně prospěšné společnosti ENKI a Nadace na podporu občanských aktivit. Její vznik by byl mnohem obtížnější bez podpory kolegů a přátel z MVO Lidé a voda.

ISBN: 978-83-951644-4-6

Foto na titulní straně publikace a také na podstránce tohoto projektu: Ing. Stanislav Staško

Kolektiv autorů: Ing. Michal Kravčík, CSc, RNDr. Jan Pokorný, CSc, Ing. Juraj Kohutiar, Ing. Martin Kováč, RNDr. Eugen Tóth.