Woda uzdrawiająca klimat – nowy paradygmat wodny – książka przetłumaczona na język polski w ramach projektu

Książka została przetłumaczona, a dalej wydana w języku polskim, w ramach projektu „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť”, nr INT/EB/BES/3/V/B/0182, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.

Publikacja ta powstała we współpracy organizacji MVO Ludzie i Woda, Związku Miast i Gmin Słowacji, spółki pożytku publicznego ENKI oraz Fundacji Wspierania Działalności Obywatelskiej. Jej powstanie byłoby o wiele trudniejsze bez wsparcia kolegów i przyjaciół z MVO Ludzie i Woda.

ISBN: 978-83-951644-4-6

Zdjęcie na stronie tytułowej publikacji a także na podstronie tego projektu: Ing. Stanislav Staško

Zespół autorów: Ing. Michal Kravčík, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc., Ing. Juraj Kohutiar, Ing. Martin Kováč, RNDr. Eugen Tóth