Evropské seskupení pro
územní spolupráci

ESÚS TRITIA je prvním seskupením svého druhu na území Polska, Slovenska a České republiky se členy zastupujícími regionální samosprávu.

,,Slezsko. Návrat MODRÉHO NEBE“. KOMPLEXNÍ PROGRAM OCHRANY OVZDUŠÍ PRO SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ.

"Slezsko. Návrat modrého nebe" je největší projekt ochrany ovzduší v Evropě, který pokrývá celé Slezské vojvodství. Podílí se na něm 89 partnerů a spolupříjemců. Doba jeho realizace je od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie LIFE - Program pro životní prostředí a oblast klimatu a ze Státního fondu životního prostředí a vodního hospodářství. Celkovým cílem projektu je účinná a efektivní realizace Programu ochrany ovzduší Slezského vojvodství (dále jen POP), který byl přijat usnesením Sejmiku Slezského vojvodství č. VI/21/12/2020 ze dne 22. června 2020. Hlavní cíl projektu se shoduje s nadřazeným cílem POP, tj. vypracování a realizace nápravných opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší, což následně sníží nepříznivý vliv znečištění ovzduší na zdraví a život obyvatel Slezského vojvodství.

Naše projekty

Probíhající

VSKUTKU PRO VŠECHNY DĚTI, ČÁST II.

Číst více

Probíhající

,,Slezsko. Návrat MODRÉHO NEBE“. KOMPLEXNÍ PROGRAM OCHRANY OVZDUŠÍ PRO SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ.

Číst více

Novinky a akce

Reportáž o projektu „Pojďme se lépe poznat“! na TV Polar

Tiskové zprávy · 24. 3. 2024

Dokument zpracovaný v rámci projektu „Polsko-slovenská vodní univerzita“

Publikace · 8. 2. 2024

Woda uzdrawiająca klimat – nowy paradygmat wodny – kniha přeložená do polštiny v rámci projektu

Publikace · 4. 2. 2024

Kalendář akcí

Pro tento měsíc nejsou žádné akce.

O společnosti Tritia

Evropské seskupení por územní spoluprácei TRITIA s ručením omezeným (ESÚS TRITIA )bylo založeno 25. února 2013 na základě rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky (MZV) č. 1/2013 o zápisu ESÚSu TRITIA do Registru evropských seskupení pro územní spolupráci vedeného MZV.

Právním základem ESÚSu TRITIA je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)č. 1082/2006 z 5. Července 2006 o Evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), které bylo transponováno do polské legislativy zákonem ze 7. Listopadu 2008 o evropském seskupení územní spolupráce.

Členové seskupení

Moravskoslezský kraj

ČÍST VÍCE

#

Slezské vojvodství

ČÍST VÍCE

#

Žilinský samosprávný kraj

ČÍST VÍCE

#

Potřebujete něco?
Ozvěte se nám!

Evropské seskupení pro územní spolupráci
TRITIA s omezenou odpovědností

Ředitel
Jiří Vzientek
director@egtctritia.eu

Projektoví manažeři
Anna Palka
apalka.tritia@gmail.com

Barbara Wrona
bwrona.tritia@gmail.com

Magdalena Machalová
magdalena.machalova@egtctritia.eu

Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Hana Tvrdá
hana.tvrda@egtctritia.eu

Administrace
Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Finanční manažerka
Alicja Stępnikowska
alicja.stepnikowska@gmail.com


Adresa
Zamkowa 3A
43 400 Cieszyn
Polsko

Nevíte, na koho se obrátit?
Napište nám!