Systémová spolupráce členských regionů ESÚS TRITIA pro léta 2014 až 2020 bude v oblasti cestovního ruchu směřovat k plnění následovních cílů:

Globální cíl 3:
Maximalizace využití geografické polohy a historického, kulturního a přírodního bohatství partnerských regionů pro rozvoj cestovního ruchu.

Specifický strategický cíl 3.1:
Budovat a modernizovat infrastrukturu pro cestovní ruch

Specifický strategický cíl 3.2:
Realizovat cílený marketing a propagaci přeshraničního cestovního ruchu a spolupracovat v oblasti destinačního managementu

Specifický strategický cíl 3.3:
Rozvíjet cestovní ruch založený na využívání místních produktů

Specifický strategický cíl 3.4:
Zvýšit kvalitu služeb v cestovním ruchu