Systemowa współpraca członków regionów EUWT TRITIA na lata 2014 – 2020 w dziedzinie ruchu turystycznego skupiona będzie na następujących celach:

Globalny cel 3:
Aby zmaksymalizować wykorzystanie położenia geograficznego i historycznego, rozwój kulturalnych i naturalnych bogactw regionów partnerskich dla rozwoju turystyki będą:

Strategiczny cel szczegółowy 3.1:
Budowa i modernizacja infrastruktury dla turystyki

Konkretnych cel strategiczny 3.2:
Wdrożenie ukierunkowanych marketingu i promocji turystyki transgranicznej i współpracy w dziedzinie zarządzania

Konkretny cel strategiczny 3.3:
Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie produktów lokalnych

Konkretny cel strategiczny 3.4:
Wzrost jakości usług w turystyce