Systémová spolupráce členských regionů ESÚS TRITIA pro léta 2014 až 2020 bude v oblasti dopravy a infrastruktury směřovat k plnění následovních cílů:

Globální cíl 1:
Maximalizace využití geografické polohy partnerských regionů pro jejich ekonomický rozvoj podpořená vhodným rozvojem přeshraniční dopravní infrastruktury a dopravy využívající endogenního potenciálu spolupracujících regionů a zohledňující potřeby dopravní dostupnosti a bezpečnosti při respektování šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Specifický strategický cíl 1.1:
Založit a provozovat expertní platformu trvale schopnou identifikovat společné priority v oblasti infrastrukturních, dopravních a logistických řešení

Specifický strategický cíl 1.2:
Zlepšit lokální a regionální dopravní dostupnost

Specifický strategický cíl 1.3:
Podpora nízkoemisních forem dopravy a větší efektivity veřejné dopravy.