NAŠE AKTIVITY +! Podpora financování EU pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Program: Ministerstvo investic a rozvoje v Polsku, program: Společně o evropských fondech

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři: Bez partnerů

Harmonogram: 6/2019-11/2019

Rozpočet:
Celkem: 5 014,- EUR
Fond : 80 %
EGTC TRITIA: 1190,- EUR
EGTC TRITIA: 20 %

Popis projektu: Projekt zahrnoval: informační a propagační seminář a vzdělávací workshop pro výměnu osvědčených postupů spojený s odborným poradenstvím. Cílem akce byl komplexní přístup k problémům osob se zdravotním postižením a možnostem jejich podpory v rámci národních a regionálních fondů Evropské unie v Polsku. Na akci jsme pozvali také zástupce organizací, které takové tematické projekty úspěšně realizují a mohou se podělit o své zkušenosti. Seminář, který jsme naplánovali za účelem informování a propagace fondů, jsme uspořádali s cílem povzbudit zájemce, aby se seznámili s širokou nabídkou fondů NIP a ROP, realizovali nová řešení pro zlepšení přístupnosti výrobků a služeb, například pro osoby se zdravotním postižením nebo starší osoby se sníženou schopností pohybu nebo vnímání.

Realizace: Seminář a workshopy uspořádané v rámci akce s názvem NAŠE AKTIVITY NA +! Podpora financování EU pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Datum konání: 24. 9. 2019.

Galerie