NASZA aktywność na +! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Program: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Polsce, program: Wspólnie o Funduszach Europejskich

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy: Bez partnerów

Harmonogram: 6/2019-11/2019

Budżet:
Razem: 16,060 zł brutto
Fundusz: 80%
EUWT TRITIA: 1190,- EUR
EUWT TRITIA: 20%

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowano: seminarium informacyjno-promocyjne oraz warsztaty o charakterze edukacyjnym, służące wymianie dobrych praktyk, połączone z poradami eksperckimi. Celem tego wydarzenia było holistyczne podejście do problematyki osób z niepełnosprawnościami i możliwości ich wsparcia w ramach funduszy krajowych i regionalnych Unii Europejskiej w Polsce. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji, które sukcesywnie realizowały takie projekty tematyczne i mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Zaplanowane przez nas seminarium informujące i promujące fundusze zostały zorganizowane z myślą o zachęceniu do zapoznania się z szerokim wachlarzem funduszy KPO i RPO, wdrażania nowych rozwiązań na rzecz poprawy dostępności produktów i usług np. dla osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Realizacja: Seminarium i warsztaty zostały zorganizowane w Muzeum Śląskim: 24.09.2019.

Galeria