NAŠA aktivita +! Podpora fondov EÚ pre prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením

Program: Ministerstvo investícií a rozvoja v Poľsku, program: Spoločne o európskych fondoch

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri: Bez partnerov

Harmonogram: 6/2019-11/2019

Rozpočet:
Celkový: 5 014,- EUR
Fond : 80 %
EGTC TRITIA: 1190,- EUR
EGTC TRITIA: 20 %

Opis projektu: Projekt zahŕňal: informačný a propagačný seminár a vzdelávací workshop na výmenu osvedčených postupov spojený s odborným poradenstvom. Cieľom podujatia bol komplexný prístup k problémom ľudí so zdravotným postihnutím a možnosti ich podpory v rámci národných a regionálnych fondov Európskej únie v Poľsku. Na podujatie sme pozvali aj zástupcov organizácií, ktoré úspešne realizovali takéto tematické projekty a môžu sa podeliť o svoje skúsenosti. Seminár, ktorý sme naplánovali s cieľom informovať a propagovať fondy, sme zorganizovali s cieľom povzbudiť ľudí, aby sa oboznámili so širokou ponukou fondov NIP a ROP, realizovali nové riešenia na zlepšenie prístupnosti výrobkov a služieb, napríklad pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo starších ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo vnímaním.

Realizácia: Seminár a workshopy usporiadané ako súčasť akcie s názvom NAŠA aktivita na +! Podpora finančných prostriedkov EÚ na prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením. Dátum: 24/09/2019, Miesto: Sliezske múzeum v Katoviciach.

Galéria