Mluvíme slovensky! Hovoříme polsky!

Program: Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020, Fond mikroprojektů

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři: bez partnerů

Harmonogram: 7/2017 – 6/2018

Rozpočet: 47 465,- €

Popis projektu: Projekt „Mluvíme slovensky! Hovoříme polsky!“ měl společně řešit společnou potřebu cílové skupiny projektu na obou stranách hranice, tj. zlepšení komunikace a kvality spolupráce mezi institucemi a nevládními organizacemi z polského a slovenského příhraničí prostřednictvím zvýšení jejich jazykových kompetencí a znalostí kultury, tradic a historie Polska a Slovenska. Cílem bylo proškolení 60 osob, které budou schopny komunikovat v polštině/slovenštině a budou mít znalosti o kultuře, tradicích a historii sousední země a také o terminologii související s projekty EU. Zvýšení těchto kompetencí u cílové skupiny projektu zkvalitnilo komunikaci při realizaci společných přeshraničních aktivit a projektů a zvýšilo intenzitu kontaktů mezi institucemi a organizacemi na obou stranách hranice. Přeshraniční spolupráce může být ještě intenzivnější, pokud si zástupci veřejných institucí a organizací vzájemně rozumí jazyky a znají kulturu a tradice sousední země. V rámci projektu se uskutečnily kurzy polského jazyka v Čadci a Žilině a kurzy slovenského jazyka v Bieslko-Białé a Cieszyně.

V rámci projektu se uskutečnily kurzy polského jazyka v Čadci a Žilině a kurzy slovenského jazyka v Bieslk-Białé a Cieszyně.

Uskutečnily se dva jazykové kurzy, skupiny z Polska měly možnost navštívit hrad Strečno a Budatínský hrad a absolvovaly studijní návštěvu v Žilině v sídle organizace Stanica Zariecie. Slovenské skupiny v Polsku navštívily Hradní muzeum v Pszczyně, Pastýřské centrum v Koniakowě a Muzeum „Na Grapie“ v Jaworzynce. Při studijní návštěvě se setkaly s pracovníky zámku Cieszyn.

Na závěr projektu se uskutečnila konference, na které byl projekt shrnut a během níž účastníci obdrželi osvědčení o účasti na jazykových kurzech.

Galerie