Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky

Program: Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020, Fundusz Mikroprojektów

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy: bez partnerów

Harmonogram: 7/2017 – 6/2018

Budżet: 47 465,- €

Opis projektu: Projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky“ miał służyć wspólnemu rozwiązaniu wspólnej potrzeby grupy docelowej projektu po obu stronach granicy tj.: poprawie komunikacji i jakości współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami NGO z Polski i Słowacji obszaru transgranicznego poprzez podniesieniu kompetencji językowych pracowników tych podmiotów oraz zwiększeniu wiedzy z zakresu kultury, tradycji oraz historii Polski i Słowacji. Długoterminową zmianą było wyszkolenie 60 osób, które będą potrafiły porozumieć się w języku polskim/słowackim oraz będą posiadały wiedzę z zakresu kultury, tradycji i historii sąsiedniego kraju oraz terminologii związanej z projektami EU. Podwyższenie niniejszych kompetencji wśród grupy docelowej projektu podniosło jakość komunikacji podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów transgranicznych oraz zwiększyło intensywność kontaktów pomiędzy instytucjami i organizacjami po obu stronach granicy. Współpraca transgraniczna może być jeszcze intensywniejsza, jeśli przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji będą rozumieli swoje języki oraz znali kulturę i tradycję sąsiedniego kraju.

W ramach projektu odbywały się kursy języka polskiego w Czadcy i Żylinie oraz kursy języka słowackiego w Bieslku-Białej i Cieszynie.

Odbyły się dwa wyjazdowe kursy językowe, grupy z Polski miały możliwość zwiedzania Zamku Streczno oraz Zamku w Budatinie oraz odbyć wizytę studyjną w Żylinie w siedzibie organizacji Stanica Zariecie. Grupy słowackie będąc w Polsce odwiedziły Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Centrum Pasterskie w Koniakowie, Muzeum „Na Grapie” w Jaworzynce. Na wizycie studyjnej spotkali się z pracownikami Zamku Cieszyn.

Na koniec projektu odbyła się konferencja podsumowująca projekt, podczas której uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w kursach językowych.

Galeria