Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!

Program: Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020, Fond mikroprojektov

Vedúci partner: EGTC TRITIA

Partneri: bez partnerov

Harmonogram: 7/2017 – 6/2018

Rozpočet: 47 465,- €

Opis projektu: „Projekt „Hovoríme po slovensky! Hovoríme po poľsky!“ mal spoločne riešiť spoločnú potrebu cieľovej skupiny projektu na oboch stranách hranice, a to: zlepšenie komunikácie a kvality spolupráce medzi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami z poľského a slovenského cezhraničného územia prostredníctvom zvýšenia ich jazykových kompetencií a znalostí o kultúre, tradíciách a histórii Poľska a Slovenska. Dlhodobou zmenou bolo vyškolenie 60 osôb, ktoré budú schopné komunikovať v poľskom/slovenskom jazyku a budú mať znalosti o kultúre, tradíciách a histórii susednej krajiny, ako aj o terminológii súvisiacej s projektmi EÚ. Zvýšenie týchto kompetencií u cieľovej skupiny projektu zlepšilo kvalitu komunikácie počas realizácie spoločných cezhraničných aktivít a projektov a zvýšilo intenzitu kontaktov medzi inštitúciami a organizáciami na oboch stranách hranice. Cezhraničná spolupráca môže byť ešte intenzívnejšia, ak si zástupcovia verejných inštitúcií a organizácií navzájom rozumejú a poznajú kultúru a tradície susednej krajiny.

V rámci projektu sa uskutočnili kurzy poľského jazyka v Čadc kurzy slovenského jazyka v Bieslk-Białej a Cieszyne.

Uskutočnili sa dva jazykové kurzy, skupiny z Poľska mali možnosť navštíviť hrad Strečno a Budatínsky hrad a absolvovali študijnú návštevu v Žiline v sídle organizácie Stanica Žilina. Slovenské skupiny v Poľsku navštívili Hradné múzeum v Pszczyne, Pastierske centrum v Koniakowe a múzeum „Na Grapie“ v Jaworzynke. Počas študijnej návštevy sa stretli s pracovníkmi zámku Cieszyn.

Na záver projektu sa uskutočnila konferencia, na ktorej sa zhrnul projekt a počas ktorej účastníci dostali certifikáty o účasti na jazykových kurzoch.“ i a Žiline a kurzy slovenského jazyka v Bieslk-Białej a Cieszyne.

Uskutočnili sa dva jazykové kurzy, skupiny z Poľska mali možnosť navštíviť hrad Strečno a Budatínsky hrad a absolvovali študijnú návštevu v Žiline v sídle organizácie Stanica Žilina. Slovenské skupiny v Poľsku navštívili Hradné múzeum v Pszczyne, Pastierske centrum v Koniakowe a múzeum „Na Grapie“ v Jaworzynke. Počas študijnej návštevy sa stretli s pracovníkmi zámku Cieszyn.

Na záver projektu sa uskutočnila konferencia, na ktorej sa zhrnul projekt a počas ktorej účastníci dostali certifikáty o účasti na jazykových kurzoch.“

Galéria