Senioři bez hranic. Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů (arteterapeutické workshopy)

Program: Mezinárodní visegrádský fond

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři:

 • Dům sociálních služeb a zařízení pro seniory Zákamenné (SK)
 • Centrum sociálních služeb Horelica (SK)
 • Domov sociální péče „Pogodna Jesień“ v Cieszyně (PL)
 • Centrum sociálních služeb v Českém Těšíně (CZ)
 • Fundacja 9sił (PL)
 • Sociální komise Svätý Józef (CZ)
 • Domov pro seniory Sv. Alžběty v Jabłonkowě (CZ)
 • Nadace Cambio (PL)
 • Domov sociální péče „Betania“ (PL)
 • Domov pro seniory ve Vrbně (CZ)

Harmonogram: 6/2018-9/2020 , průběžně

Rozpočet:
Celkem: 24 500,- EUR
Fond : 100 %
EGTC TRITIA: 24 500,- EUR
Spolufinancovaní: 0

Popis projektu: Projekt spočívá v externí podpoře zařízení poskytujících péči o seniory – domovů pro seniory z příhraničních oblastí: Polsko, Česká republika a Slovensko. Zahrnuje sérii výjezdních integrativních arteterapeutických workshopů pro seniory a jejich pečovatele. Další plánovanou aktivitou v rámci této věty je školení v metodách práce se seniory, kteří se potýkají s demencí. Školení je určeno zdravotním a přirozeným pečovatelům (rodinám), zdravotním sestrám, ergoterapeutům a vedoucím pracovníkům domovů pro seniory. Projekt má nepřímo působit proti sociálnímu vyloučení starších lidí a je motivován jevy sociální povahy: stárnutím populace, prodlužováním střední délky života, ztrátou autority starších lidí a rozpadem tradičních, mezigeneračních rodin.

Realizace:

Mezinárodní terapeutické semináře pro seniory, které se budou konat v domovech pro seniory a centrech sociálních služeb:

 • 6. 8. 2019 – Domov důchodců v Jablunkově (Klášter sester alžbětinek) Česká republika
 • 18. 11. 2019 – Okresní domov důchodců v Cieszyně (Polsko)
 • 2. 12. 2019 – Centrum sociálních služeb Horelica (Čadca, Slovensko)

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny speciální zpěvníky – terapeutická pomůcka pro práci se seniory.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.