Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy:

 • Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné
 • Centrum Służb Socjalnych Horelica
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie
 • Dom Pomocy Społecznej Betania
 • Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace
 • Fundacja 9sił: fundacja9sil.
 • Przedsiębiorstwo społeczne Sv. Josefa, o.p.s.
 • Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety
 • Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie

Harmonogram: 6/2018-9/2020

Budżet:
Łącznie: 24 500,- EUR
Fundusz : 100%
EGTC TRITIA: 24 500,- EUR
Współfinansowanie : 0

Opis projektu: Projekt polega na zewnętrznym wsparciu instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi – Domów Spokojnej Starości, z terenów przygranicznych: Polski, Czech i Słowacji. W jego ramach zaplanowano cykl wyjazdowych, integracyjnych warsztatów arteterapeutycznych, w których udział wezmą seniorzy i ich opiekunowie. Kolejnym działaniem zaplanowanym w ramach tego zdania są szkolenia w zakresie metod pracy z seniorami, którzy zmagają się z demencją. Szkolenia te skierowane są do opiekunów medycznych i naturalnych (rodzin), pielęgniarek, terapeutów zajęciowych i kadr zarządzających Domami Spokojnej Starości. Projekt ma pośrednio przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, a motywem do podjęcia tych działań są zjawiska o charakterze społecznym: proces starzenia się społeczeństwa, wydłużenie długości życia, utrata autorytetu ludzi starszych i rozpad tradycyjnych, międzypokoleniowych rodzin.

Realizacja:

Międzynarodowe warsztaty terapeutyczne dla seniorów, które odbędą się w domach opieki i ośrodkach pomocy społecznej:

 • 06.08.2019 – Dom Seniora (Klasztor Sióstr Elżbietanek) Czechy
 • 18.11.2019 – Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (Polska)
 • 02.12.2019 – Centrum Usług Socjalnych Horelica (Čadca, Słowacja)

W ramach tego projektu opracowano narzędzia terapeutyczne: śpiewniki – do wykorzystania w trakcie terapii zajęciowej.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.