Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca v oblasti integrácie seniorov – arteterapia klientov domovov dôchodcov

Program: International Visegrad Fund

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri:

 • Dom sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Zákamenné (SK)
 • Centrum sociálnych služieb Horelica (SK)
 • Domov sociálnej starostlivosti „Pogodna Jesień“ v Cieszyne (PL)
 • Centrum sociálnych služieb v Českom Těšíne (CZ)
 • Fundacja 9sił (PL)
 • Sociálne komisie Svätý Józef (CZ)
 • Dom pre seniorov Sv. Elżbieta Konwent zo sestier Elżbietanek v Jabłonków (CZ)
 • Cambio Foundation (PL)
 • Domov sociálnych vecí „Betania“ (PL)
 • Dom pre seniorov Vrbno (CZ)

Harmonogram: 6/2018-9/2020 , prebieha realizácia

Rozpočet:
Celkový: 24 500,- EUR
Fond : 100 %
EGTC TRITIA: 24 500,- EUR
Spolufinancovanie: 0

Opis projektu: Projekt spočíva v externej podpore zariadení poskytujúcich starostlivosť o starších ľudí – domovov dôchodcov z prihraničných oblastí: Poľska, Českej republiky a Slovenska. Zahŕňa sériu výjazdových, integračných arteterapeutických workshopov pre seniorov a ich opatrovateľov. Ďalšou aktivitou plánovanou v rámci tejto vety je školenie v metódach práce so seniormi, ktorí zápasia s demenciou. Tieto školenia sú určené pre zdravotníckych a prirodzených opatrovateľov (rodiny), zdravotné sestry, ergoterapeutov a manažérov domovov dôchodcov. Projekt má nepriamo pôsobiť proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a je motivovaný javmi sociálnej povahy: starnutím populácie, predlžovaním priemernej dĺžky života, stratou autority starších ľudí a rozpadom tradičných, medzigeneračných rodín.

Realizácia:

Medzinárodné terapeutické semináre pre seniorov, ktoré sa konajú v domovoch dôchodcov a centrách sociálnych služieb:

 • 06.08.2019 – Domov dôchodcov v Jablunkove (kláštor Alžbetínskych sestier) Česká republika
 • 18.11.2019 – Okresný domov sociálnej starostlivosti v Cieszyne (Poľsko)
 • 02/12/2019 – Centrum sociálnych služieb Horelica (Čadca, Slovensko)

V rámci tohto projektu boli vypracované špeciálne spevníky – terapeutický nástroj pre prácu so seniormi.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.