Společná 3D digitalizace historických objektů v přeshraniční oblasti SK-PL

Program: Interreg V-A PL – SK

Partneři:

  • PP: Žilinská univerzita UNIZA
  • Projekt zahrnuje muzea a další památkové objekty Žilinského a Slezského kraje.

Harmonogram: 4/2017 – 10/2018

Rozpočet: 717 767,- EUR
TRITIA: 81 000,- EUR

Popis projektu: 3D digitalizace historických objektů. Využití IT nástrojů pro péči a podporu společných zdrojů kulturního a přírodního dědictví Žilinského a Slezského vojvodství. Speciální IT vybavení a software pro skenování památek zvenčí i zevnitř. 3D technické skenování, virtuální prohlídka, prohlídka objektu z leteckého pohledu, filmové a digitální snění, aplikace pro mobilní zařízení, 2D technická dokumentace památek, multimediální prezentace přeshraničního dědictví, výměna know-how, vytváření a společné depozitáře.

Cílem projektu byla 3D digitalizace vybraných historických budov v polsko-slovenském pohraničí. Vytvořené 3D modely sloužily jako metoda archivace historických budov.

Součástí projektu byla také výměna know-how v oblasti digitalizace historických památek, školení pracovníků kulturních institucí o moderních nástrojích používaných pro ochranu a propagaci kulturního dědictví a tvorba inovativních produktů a propagaci kulturního dědictví a vytváření inovativních produktů cestovního ruchu.

Webová stránka projektu: http://3dheritage.eu/pl

Galerie