Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Program: Interreg V-A PL – SK

Partneri:

  • PP: Žilinská univerzita UNIZA
  • V projekte sú zahrnuté múzeá a ostatné pamiatkové objekty Žilinského a Sliezskeho kraja.

Harmonogram: 4/2017 – 10/2018

Rozpočet: 717 767,- EUR
TRITIA: 81 000,- EUR

Opis projektu: 3D digitalizácia historických objektov. Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva Žilinského a Sliezskeho vojvodstva. Špeciálna IT technika a softwere pre skenovanie pamiatkových objektov z vonku a zvnútra. 3D technický sken, virtuálna prehliadka, Air view prehliadka objektu, Film a digitálne snínky, Aplicie pre mobilné zariadenia, 2D technická dokumentácia pamiatok, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva, výmena know-how, tvorba a spoločné repozitóriá.

Cieľom projektu bola 3D digitalizácia vybraných historických budov v poľsko-slovenskom pohraničí. Vytvorené 3D modely slúžili ako metóda archivácie historických budov.

Súčasťou projektu bola aj výmena know-how v oblasti digitalizácie historických pamiatok, školenie zamestnancov kultúrnych inštitúcií o moderných nástrojoch používaných na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva a tvorbu inovatívnych produktov a propagáciu kultúrneho dedičstva a tvorbu inovatívnych produktov cestovného ruchu.

Webová stránka projektu: http://3dheritage.eu/pl

Galéria