Visegrádská spolupráce pro práci se seniory

Program: International Visegrad Fund

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři:

 • Dom sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Zákamenné (SK)
 • Centrum sociálnych služieb Horelica (SK)
 • Domov sociálnej starostlivosti „Pogodna Jesień“ v Cieszyne (PL)
 • Centrum sociálních služeb v Českém Těšíně (CZ)
 • Fundacja 9sił (PL)
 • Sociální komise Svatý Josef (CZ)
 • Domov sv. Alžběty v Jablunkově (CZ)
 • Cambio Foundation (PL)
 • Domov sociálnych vecí „Betania“ (PL)
 • Domov pro seniory Vrbno (CZ)

Harmonogram: 6/2018-9/2020

Rozpočet:
Celkem: 24 500,- EUR
Fond : 100%
EGTC TRITIA: 24 500,- EUR
Spolufinancování : 0

Popis projektu: Projekt je založen na externí podpoře zařízení poskytujících péči o seniory – domovů pro seniory a pečovatelských domů z příhraničních oblastí Polska, České republiky a Slovenska. Projekt zahrnuje: uspořádání mezinárodní konference o práci se seniory; arteterapeutické workshopy pro seniory a jejich funkční pečovatele; školení v metodách práce se seniory, kteří se potýkají s demencí a dalšími nemocemi; a přípravu specializovaných muzikoterapeutických pomůcek určených pro seniory, které budou použity na workshopech a následně zaslány do domovů pro seniory. Tyto nástroje budou přizpůsobeny posluchačům v Polsku, České republice a na Slovensku. Projekt poskytne podporu starším lidem a jejich pečovatelům, mezinárodní integraci a posílí mezigenerační dialog. Hlavním cílem projektu je zabránit vyloučení starších lidí navázáním institucionální spolupráce a poskytnutím podpory organizacím s pečovatelskou funkcí, a tím podpořit princip spolupráce a pomoci seniorům.

Realizace:

Uskutečnilo se šest samostatných online školení.

 • 15.07.2020 Inovace v péči o osoby s demencí (česká skupina)
 • 21.07.2020 Inovace v péči o osoby s demencí (slovenská skupina)
 • 22.07.2020 Interdisciplinární psychiatrická péče o pacienty s demencí (polská skupina)
 • 28.07.2020 Inovace ve vzdělávání a péči u Alzheimerovy choroby a jiných forem demence (česká skupina)
 • 29.07.2020 Inovace ve vzdělávání a péči u Alzheimerovy choroby a jiných forem demence (slovenská skupina)
 • 05.08.2020 Inovace v oblasti vzdělávání a péče o Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence (polská skupina)

Galerie

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.