Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi

Program: International Visegrad Fund

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri:

 • Dom sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Zákamenné (SK)
 • Centrum sociálnych služieb Horelica (SK)
 • Domov sociálnej starostlivosti „Pogodna Jesień“ v Cieszyne (PL)
 • Centrum sociálnych služieb v Českom Těšíne (CZ)
 • Fundacja 9sił (PL)
 • Sociálne komisie Svätý Józef (CZ)
 • Dom pre seniorov Sv. Elżbieta Konwent zo sestier Elżbietanek v Jabłonków (CZ)
 • Cambio Foundation (PL)
 • Domov sociálnych vecí „Betania“ (PL)
 • Dom pre seniorov Vrbno (CZ)

Harmonogram: 6/2018-9/2020

Rozpočet:
Celkový: 24 500,- EUR
Fond : 100 %
EGTC TRITIA: 24 500,- EUR
Spolufinancovanie: 0

Opis projektu: Projekt je založený na externej podpore zariadení poskytujúcich starostlivosť o seniorov – domovov dôchodcov a domovov opatrovateľskej služby z prihraničných oblastí Poľska, Českej republiky a Slovenska. Projekt zahŕňa: organizáciu medzinárodnej konferencie o práci so seniormi; arteterapeutické workshopy pre seniorov a ich funkčných opatrovateľov; školenia o metódach práce so seniormi, ktorí zápasia s demenciou a inými ochoreniami; prípravu špecializovaných muzikoterapeutických nástrojov určených pre seniorov, ktoré sa budú používať na workshopoch a následne zasielať do domovov dôchodcov. Tieto nástroje budú prispôsobené poslucháčom v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Projekt poskytne podporu starším ľuďom a ich opatrovateľom, medzinárodnú integráciu a posilní medzigeneračný dialóg. Hlavným cieľom projektu je zabrániť vylúčeniu starších ľudí prostredníctvom nadviazania inštitucionálnej spolupráce a poskytnutia podpory organizáciám s opatrovateľskou funkciou, čím sa podporí princíp spolupráce a pomoci seniorom.

Realizácia:

Uskutočnilo sa 6 samostatných on line školení.

 • 15.07.2020 Inovácie v starostlivosti o demencie (česká skupina)
 • 21.07.2020 Inovácie v starostlivosti o demencie (slovenská skupina)
 • 22.07.2020 Interdisciplinárna psychiatrická starostlivoť sti o demencie (poľská skupina)
 • 28.07.2020 Inovácie v edukácii a starostlivosti pri  chorobe Alzheimer a iných formách demencie (česká skupina)
 • 29.07.2020 Inovácie v edukácii a starostlivosti pri  chorobe Alzheimer a iných formách demencie (slovenská skupina)
 • 05.08.2020 Inovácie v edukácii a starostlivosti pri  chorobe Alzheimer a iných formách demencie (poľská skupina)

Galéria

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.