Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy:

 • Centrum sociálnych služieb Zákamenné
 • Centrum Służb Socjalnych Horelica
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie
 • Dom Pomocy Społecznej Betania
 • Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace
 • Fundacja 9sił: fundacja9sil.
 • Przedsiębiorstwo społeczne Sv. Josefa, o.p.s.
 • Konwent sióstr elżbietanek w Jabłonkowie
 • Dom św. Elżbiety
 • Fundacja Cambio
 • Dom Spokojnej Starości Vbrno.

Harmonogram: 6/2018-9/2020

Budżet:
Łącznie: 24 500,- EUR
Fundusz : 100%
EUWT TRITIA: 24 500,- EUR
Współfinansowanie : 0

Opis projektu: Projekt opiera się na zewnętrznym wsparciu dla instytucji świadczących opiekę nad osobami starszymi – Domami Spokojnej Starości i Domami Pomocy Społecznej z obszarów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji. W ramach projektu zaplanowano: organizację międzynarodowej konferencji na temat pracy z seniorami; warsztaty arteterapii dla seniorów i ich opiekunów funkcjonalnych; szkolenia w zakresie metod pracy z seniorami, którzy zmagają się z demencją i innymi chorobami; przygotowanie specjalistycznych narzędzi muzyczno-terapeutycznych skierowanych do seniorów, które będą wykorzystywane podczas warsztatów, a następnie wysyłane do domów pomocy społecznej. Narzędzia zostaną dostosowane do odbiorców z Polski, Czech i Słowacji. Projekt zakłada wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów, integrację międzynarodową oraz wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych poprzez nawiązanie współpracy instytucjonalnej i zapewnienie wsparcia organizacjom pełniącym funkcje opiekuńcze, promując tym samym zasadę współpracy i pomocy dla seniorów.

Realizacja:

W ramach projektu zrealizowano 6 odrębnych szkoleń on line.

 • 15.07.2020 Innowacje w opiece nad osobami z demencją (grupa czeska)
 • 21.07.2020 Innowacje w opiece nad osobami z demencją (grupa słowacka)
 • 22.07.2020 Interdyscyplinarna opieka psychiatryczna nad osobami z demencją (grupa polska)
 • 28.07.2020 Innowacje w edukacji i opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji (grupa czeska)
 • 29.07.2020 Innowacje w edukacji i opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji (grupa słowacka)
 • 05.08.2020 Innowacje w edukacji i opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji (grupa polska)

Galeria

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.