Európska šachová liga III – Together for the chessboard

Program: Medzinárodný Višegradky fond

Vedúci partner: Kysucká šachová škola

Partneri:

  • EZÚS TRITIA
  • TJ Sokol Mosty u Jablunkova
  • Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER“ Jastrzębie Zdrój
  • Uczniowski Klub Sportowy „RODŁO“ Opole
  • TJ Slávia Caissa Čadca
  • Barcza Gedeon Sport Club Egyesűlet

Harmonogram: 6/2019-4/2020

Rozpočet:
Celkový: 7 200,- €
Fond : 100 %

Opis projektu: Popularizácia šachovej hry ako vzdelávacej aktivity, ktorá rozvíja myseľ a osobnosť mladých ľudí v spoločnej hre so staršou generáciou. Spoločné činnosti juniorov a seniorov môžu prispieť k vyrovnaniu rozdielov, k prekonaniu spoločenských segregácií; podporovať väčšie porozumenie a rešpekt medzi generáciami; prispievať k rozvoju individuálnych schopností a kapacít; a budovať inkluzívnejšie spoločnosti. Riešením je vytvoriť šachové deti – turnaje pre seniorov s mladými a staršími šachovými hráčmi ako nástroj propagujúci túto disciplínu v krajinách Vyšehradskej štvorky v prostredí mladých ľudí.

Realizácia:

  • Šachový turnaj zmiešaných tímov Mosty u Jablunkova, CZ
  • Šachový turnaj zmiešaných tímov a sústredenie šachistov Čadca, SK
  • Šachový turnaj zmiešaných tímov, Jastrzębie Zdrój, PL

Galéria

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.