V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ / V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: ESPORTS ASSOCIATION (POLAND), Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Katowice (używa angielskiej nazwy – Esports Association, w skrócie ESA)

Partnerzy:

  • EUWT TRITIA z o.o.
  • Słowackie Stowarzyszenie Esportowe
  • Węgierska Federacja Esportowa
  • Czeskie Stowarzyszenie Esportowe.

Harmonogram: Październik 2023 – listopad 2024

Budżet:
Łącznie: 45 540.00 EUR Kwota wnioskowana do Funduszu V4
100% pokrywa Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
EUWT TRITIA: jako partner nie wnosi wkładu własnego

Opis projektu: Projekt będzie polegał na organizacji turnieju e-sportowego i programu edukacyjnego z udziałem uczniów i studentów ze szkół i uniwersytetów z krajów V4. Gry zostaną zaprojektowane z elementami edukacyjnymi i informacyjnymi, atrakcyjnymi dla młodych odbiorców. Umożliwią im zdobycie wiedzy na temat oferty edukacyjnej w zakresie gier i możliwości edukacji multimedialnej w krajach V4 oraz budowanie praktycznych kompetencji zawodowych do zatrudnienia w tym sektorze. W ten sposób chcemy wspierać zainteresowanie młodych ludzi edukacją i rozwojem kariery w tych obszarach innowacyjnej gospodarki cyfrowej.

Głównym bezpośrednim celem projektu jest wsparcie młodych ludzi z HU, CZ, SK i PL w procesie przygotowania do wejścia na rynek pracy. przygotowania do wejścia na rynek pracy. Każda młoda osoba w pewnym momencie swojego życia podejmuje decyzje, które określają jego dalszą ścieżkę edukacyjną i kierunek zawodowy. W naszym projekcie chcemy zachęcić młodych ludzi z krajów V4 do myślenia o połączeniu dalszej edukacji i rozwoju zawodowego z pasją, ponieważ wierzymy, że taka świadoma kariera może przynieść największą satysfakcję i najlepsze wyniki społeczno-ekonomiczne.

Głównym pośrednim celem projektu jest stworzenie zasobów wspierających rozwój branży gier w krajach V4. Naszym zdaniem ten sektorowy kontekst społeczno-gospodarczy naszego projektu jest również ważny, ponieważ rynek gier w regionie V4 znajduje się pod rosnącą presją ze strony międzynarodowych korporacji i destrukcyjnej ekspansji kapitału zagranicznego, zwłaszcza zachodniego i azjatyckiego. W dłuższej perspektywie ważne jest, aby otoczyć nasze z należytą starannością, a także dążyć do ograniczenia negatywnych skutków tych zjawisk gospodarczych i biznesowych.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

SP1 Promowanie przystępnych cenowo i dostępnych zajęć sportowych poprzez wydarzenia oferujące warsztaty i edukację w zakresie zdrowego stylu życia;

KU3 Rozwijanie wspólnych projektów w branży kreatywnej

Plan działania:

e-sport

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.